Google vydal novou aktualizaci jádra vyhledávače dne 15. března 2023, což je první rozsáhlá aktualizace tohoto roku. Předchozí aktualizace byla zavedena v září 2022 a o ní jsme Vám již dříve přinesli zpravodajství. Tyto aktualizace, označované jako "Core updaty", jsou komplexní úpravy algoritmu vyhledávače, jejichž cílem je zajistit co nejrelevantnější výsledky vyhledávání, jak Google sám uvádí. Google vydává aktualizace jádra obvykle několikrát do roka a úplné zavedení aktualizace trvá zpravidla zhruba dva týdny, takže se její dopad může projevit až po nějaké době.

 

Co znamená aktualizace jádra?

Aktualizace jádra jsou rozsáhlé úpravy algoritmu vyhledávače, které mají za cíl zlepšit hodnotící systémy algoritmu a zajistit, aby byly na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání co nejrelevantnější stránky. Pokud některé stránky nesplňovaly kritéria Google před aktualizací jádra, mohou se po ní jejich pozice zlepšit, ale i naopak.

Proč dochází k pravidelným aktualizacím?

Google pravidelně vydává aktualizace jádra, aby zohlednil nové faktory a trendy v oblasti online obsahu a zlepšil své hodnotící systémy. Pokud bylo nějaké schéma platné před půl rokem, dnes může být zastaralé. Proto Google jednou za čas vydá novou aktualizaci jádra, která zahrne veškeré aktuální hodnotící faktory.

Jak aktualizace ovlivní pozice stránek ve vyhledávání?

Podle Googlu není vždy špatná pozice stránek způsobena tím, že jsou tyto webové stránky špatné. Pokud aktualizace algoritmu vyhodnotí jiné stránky jako lepší, může dojít k propadu pozic i těch kvalitních. Proto je důležité mít kvalitní obsah na stránkách, což má největší vliv na hodnocení algoritmu.

Je dobré sledovat propady pozic a zjistit, na které klíčová slova se stránky propadly, protože to může znamenat, že jiné stránky nabízejí relevantnější obsah pro dané klíčové slovo. Pokud se však na stránkách nachází originální a kvalitní obsah, může to mít výrazný vliv na hodnocení algoritmu.

Je důležité si uvědomit, že nápravná opatření nemusí okamžitě zlepšit pozice stránek. Zlepšení může být vidět až při další aktualizaci algoritmu, kterou Google vydává několikrát do roka.